Tahribatsız Deneyler

BETON TEST ÇEKİCİ (SCHMIDT) OKUMASI:

Betonun yüzey sertliğinden yararlanarak basınç dayanımının tahminine yönelik olarak yapılan bu uygulamada, test çekici betonarme elemanlara vurularak geri tepme değerleri kayıt altına alınmaktadır.

Bu yöntemle, yapıdaki betonun homojenliği tespit edilmekte ve betonarme elemanlardaki beton kalitesini kendi aralarında kıyaslama şansı elde edilmektedir.

BETONARME ELEMANLARDA DONATI SAYIMI:

Proceq demir tarayıcı (röntgen) cihazı ile betonarme elemanlarda inşaat donatı demirlerinin sayıları ve çapları tayin edilmektedir.

   

   

Bu cihazla yapılan alansal taramalar bilgisayar yardımıyla yazıya döktürülüp demirlerin ebat ve çaplarının çizimleri alınmaktadır.

 

Beton döküm zamanında, beton başlangıcından bitiş zamanına kadar beton hacmine ve pompa sayısına göre gereken sayıda laborant beton döküm noktasında 7 gün/24 saat esasına göre bulunmaktadır.

  Yönetmelik ve standart (TS 500) gereği, şantiyede her bir bağımsız bölüme dökülecek olan her 100 m3 beton için 1 set (6 adet 150 mm küp) taze beton numunesi laborantlarımız tarafından etiketlenerek ilgili standartlar doğrultusunda tutanak karşılığı alınmaktadır.

Numune alma işlemi, her transmikserden 2’şer adet olmak üzere beton hacmine göre transmikserleri atlayarak veya ardışık transmikserlerden alınarak yapılmaktadır.

  Numune alımı sırasında taze beton sıcaklık ölçümü ve slamp testi yapılarak kayıt altına alınmaktadır. Alınan numuneler, şantiyenin uygun bir noktasında düz bir zemin üzerinde, üzerileri kapatılarak korunmaktadır.

Şantiyede bekletilen taze beton numuneleri yeterli sertleşme aşamasına gelince (genellikle 1 gün sonra) tarafımızdan toplanarak laboratuvarımıza nakledilmekte ve 20±2 oC sıcaklıktaki su ile dolu olan kür havuzlarına konulmaktadır.

  Laboratuvarımızda kürlenen numuneler 7. ve 28. günlerde (ya da ilave olarak talep edilen farklı yaşlarda) kür havuzlarından çıkartılarak kurutulmakta ve basınç dayanımı deneyine tabi tutularak deney sonuçları raporlanmaktadır.

Verilecek hizmetin aksamadan devamı için yeterli sayıda laborant ve aracın temini sağlanmaktadır.

  Laborantlarımız kişisel koruyucu malzemelere sahip olup, hizmetimiz sırasında genel iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmaktadır.